Relacje inwestorskie
Szukaj mieszkania
Lokalizacja
Lokalizacje
Pokoje
Pokoje
Powierzchnia
Powierzchnia m2
-
20-40
40-60
60-80
80-150
Dodatkowe zalety
Dodatkowe zalety

Relacje inwestorskie

 

15.04.2024 r.

Informacja o sprzedaży lokali za pierwszy kwartał 2024 roku

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii H i I, oraz pkt 11.2 Warunków Emisji Obligacji serii J, Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w I kwartale 2024 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 30 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 137 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

18.01.2024 r.

Informacja o sprzedaży lokali za czwarty kwartał 2023 roku

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii H i I, oraz pkt 11.2 Warunków Emisji Obligacji serii J, Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w IV kwartale 2023 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 76 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 0 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

29.12.2023 r.

Prognoza zobowiązań finansowych

Zgodnie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, Emitent przedstawia niniejszym prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2024 roku:

(a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych wynosi 112.202 tys. zł,

(b) szacunkowa struktura finansowania grupy kapitałowej rozumiana jako udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów skonsolidowanego bilansu Emitenta wynosi 29,8%.

 

30.11.2023 r.

Informacje kwartalne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F, H i I.

 

16.10.2023 r.

Informacja o sprzedaży lokali za trzeci kwartał 2023 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w III kwartale 2023 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 34 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 4 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

29.09.2023 r.

Informacje półroczne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F i H.

 

17.07.2023 r. 

Informacja o sprzedaży lokali za drugi kwartał 2023 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w II kwartale 2023 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 81 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 7 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

31.05.2023 r.

Informacje kwartalne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

17.04.2023 r.

Informacja o sprzedaży lokali za pierwszy kwartał 2023 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w I kwartale 2023 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 82 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 175 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

20.01.2023 r.

Informacja o sprzedaży lokali za czwarty kwartał 2022 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w IV kwartale 2022 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 23 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 284 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

30.11.2022 r.

Informacje kwartalne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

17.10.2022 r.

Informacja o sprzedaży lokali za trzeci kwartał 2022 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w III kwartale 2022 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 22 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 105 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

30.09.2022 r.

Informacje półroczne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

18.07.2022

Informacja o sprzedaży lokali za drugi kwartał 2022 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w II kwartale 2022 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 34 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 5 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

30.06.2022 r.

Informacje roczne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

31.05.2022 r.

Informacje kwartalne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

15.04.2022 r.

Informacja o sprzedaży lokali za pierwszy kwartał 2022 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w I kwartale 2022 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 23 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 123 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

14.01.2022 r.

Informacja o sprzedaży lokali za czwarty kwartał 2021 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w IV kwartale 2021 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 98 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 139 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

26.11.2021 r.

Informacje kwartalne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

12.10.2021 r.

Informacja o sprzedaży lokali za trzeci kwartał 2021 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w III kwartale 2021 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 113 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 116 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

30.09.2021 r.

Informacje półroczne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

14.07.2021 r.

Informacja o sprzedaży lokali za drugi kwartał 2021 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w II kwartale 2021 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 136 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 126 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

30.06.2021 r.

Informacje roczne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

31.05.2021 r.

Informacje kwartalne wymagane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii F.

 

14.04.2021 r.

Informacja o sprzedaży lokali za pierwszy kwartał 2021 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w I kwartale 2021 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 147 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 73 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

25.01.2021 r.

Informacja o sprzedaży lokali za czwarty kwartał 2020 roku.

Wypełniając postanowienia pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji serii F z dnia 4 grudnia 2020 r. Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w IV kwartale 2020 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 37 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przedwstępne / deweloperskie / rezerwacyjne pomniejszone o umowy rozwiązane) oraz

b) sprzedaż w ilości 158 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

 

Znajdziemy Ci wymarzone mieszkanie. Skontaktuj się z nami!